Prawa przechwalające: 10 najlepszych uniwersytetów w Polsce

10.University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 r., Zgodnie z nowym Statutem Sejmu, podpisanym przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, a także Ministra Edukacji Narodowej Mirosława Handke, w sierpniu tego samego roku. [1] Prof. Dr. hab. Pierwszym rektorem został Ryszard Górecki. Wydział Teologiczny został określony w umowie między Episkopatem Polski a rządem, w obecności kardynała Józefa Glempa między innymi. W październiku zainaugurowano pierwszy rok akademicki.